Internacional

L'associació crea una comisió internacional per tal d'assessorar les empreses a l'hora d'afrontar una possible expansió cap al mercat exterior.

  1. Objectiu: ajudar a les empreses associades a l’AEEG a internacionalitzar-se o a millorar la seva internacionalització. Alhora, contribuir amb les idees i activitats de la comissió a potenciar l’AEEG.

  2. Per què ser-ne membre? Per compartir idees, experiències i contactes que podrien ajudar a trobar noves oportunitats de negoci en mercats exteriors per a les nostres empreses. Tot això d’una manera pràctica i dinàmica.

  3. Activitats: les activitats a fer dependran de les idees i aportacions dels membres. Amb tot, començarem fent esmorzars de treball amb empresaris o professionals amb experiència internacional, membres d’empreses capdavanteres i de sectors estratègics.

  4. Qui en pot ser membre? Els socis (empreses) amb una decidida vocació internacional, tant si les seves empreses ja estan internacionalitzades com si preveuen estar-ho.