EG TV

La idea original d’aquest programa televisiu sorgeix de la revista Empresarial Girona, una
publicació trimestral, impulsada per l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona