Conferència Noves Tecnologies: "Eines 2.0 per a negocis 1.0"

21/05/2016