SESSIÓ INFORMATIVA :La Nova Llei de reformes dels autònoms